Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Tùng

Xã Thanh Tùng